نوشته‌ها

دلایل_بوجود_آمدن_بیماریهای_روانی

 

👈👈👈دلایل به وجود آمدن بیماری های روانی را بشناسید

 

خوشبختی

بیماری های روانی به دلایل مختلفی ایجاد می شوند که عبارتند از :

✅۱ – تغییرات مغزی :
هر نوع تغییری که در ساختار یا کارکرد مغز ایجاد می شود ، می تواند باعث بیماری شود .
عفونت ، ضربه ، نرسیدن خون ، تومور مغزی ، مصرف حشیش و الکل ، کمبود مواد غذایی ، صرع درمان نشده و بیماری های پیشرونده مغزی در ضایعات ساختمانی مغز نقش اساسی دارند .

✅۲ – عوامل ارثی
استعداد ابتلا به بیماری روانی از والدین به کودکان منتقل می شود ،
اما بروز و ظهور ابتلا و بیماری با عوامل زیادی ارتباط دارد که ممکن است فرد مستعد مبتلا به بیماری بشود یا نشود. به بیان دیگر استعداد زمینه ابتلا به بیماری منتقل می شود نه خود بیماری.

✅۳ – تجارب دوران کودکی :
برای رشد سالم یک فرد، محبت و عشق متعادل ، راهنمایی مناسب ، تشویق و نظم و انضباط از ضروریات دوران کودکی است.
اگر کودک در برابر تجارب ناخوشایند بسیار قرار گیرد ، امکان ابتلا به بیماری روانی در آینده اش زیاد است .

✅۴ – فضای خانوادگی :
نزاع خانوادگی، سوتفاهم مستمر بین اعضای خانواده، عدم وجود صمیمیت و صداقت ، باعث ایجاد اثرات نامساعد بر افراد و به خصوص کودک می شود .

✅۵ – عوامل اجتماعی :
فقر ، بیکاری ، بی عدالتی ، نا امنی، نبود ارزش های انسانی ، اعتقادی و مذهبی

✅۶ – عوامل شناختی :
امروزه روان شناسان نقش عمده ای را بـرای ایـن عوامل در ایجاد بیماری های روانی قائل هستند .
آنان معتقدند ، وقتی در فکر ،باور و شناخت های افراد ، انحراف و خطای پایدار و مداومی ایجاد شود ، او به تدریج دچار بیماری روانی میشود☘☘☘☘☘☘