نوشته‌ها

ویلیام جیمز : بزرگترین کشف عصر ما

 

ویلیام جیمز :

بزرگترین کشف عصر ما این است که انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح کنند.