نوشته‌ها

رازهای موفقیت آنتونی رابینز

💎 این متن بدون شک یکی از بهترین متون موفقیت است که توسط مؤسسه آنتونی رابینز برای موفقیت شما فرستاده شده است.

 

💠۱- به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید.

💠۲- با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند .

💠۳- همه آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می خواهید نخوابید.

💠۴- وقتی می گویید “دوستت دارم” منظورتان همین باشد.

💠۵- وقتی می گویید “متاسفم” به چشمان شخص مقابل نگاه کنید.

💠۶- قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید.

💠۷- به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید.

💠۸- هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند.

💠۹- عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید.

💠۱۰- در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید.

💠۱۱- مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید.

💠۱۲- آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید.

💠۱۳- وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید :چرا می خواهی این را بدانی؟

💠۱۴- به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند.

💠۱۵- وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید “عافیت باشد”

💠۱۶- وقتی چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید.

💠۱۷- این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن.

💠۱۸- اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند.

💠۱۹- وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید.

💠۲۰- وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود.

💠۲۱- زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید.
یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند.‌‌…