ضرب المثل چینی

بهترین زمان برای کاشتن درخت بیست سال پیش بود.

دومین فرصت حالا است. (ضرب المثل چینی)

پس همین حالا شروع کنید …

انسان موفق

انسانهای موفق از شکست نمی ترسند آنها به خوبی می دانند که آموختن از شکست ها لازمه ی رشد آنهاست

گوته

رویاهای کوچک را آرزو نکن ، زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند.

خشت اول

خشت اول گر نهد معمار راست : تا ثريا مي رود ديوار راست

کشتی

همه آب‌هاي دنيا هم نمي‌توانند يک کشتي را غرق کنند ، مگر اينکه در داخل کشتي نفوذ کنند .

لذت و شجاعت

زندگی مملو از بالا و پایین است
رمزش آن است که
در بالاها لذت ببریم
و در پایین ها شجاع باشیم و استوا.

امید با خواب

هر شـب به رختـخواب میرویم
ما هیچ اطمینانی نداریم که فردا صبح زنده برمیـخیزیم
با این حال ساعت را برای فردا کـوک میـکنیم
این یعنی “امید”

تابلو موفقیت